Szkolenia

Koordynacja tematu EKOTURYSTYKA w projekcie Centrum Zielonych Technologii

Przeprowadzenie serii warsztatów praktyczno-teoretycznych oraz terenowych dla uczestników projektu "Centrum Zielonych Technologii" w temacie EKOTURYSTYKA (projekt  realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL).

EKOTON w latach 2005 - 2008 koordynował na terenie województwa podlaskiego w ramach projektu "Centrum Zielonych Technologii" - temat EKOTURYSTYKA. Współpraca z tą samą grupą 72 beneficjentów trwała blisko 2 lata i okazała się niezwykle owocna (łącznie zrealizowano ok. 260 godzin szkoleniowych w trzech obszarach geograficznych). W oparciu o zgromadzone doświadczenia projektu CZT IW EQUAL oraz krajowe wytyczne z zakresu budowy programów nauczania i podnoszenia kwalifikacji opracowano model szkoleniowy w ekoturystyce oraz „Poradnik - model dobrych praktyk w zakresie wdrażania markowych produktów turystycznych opatrzonych znakiem ECO na przykładzie ekoturystyki".EKOTON jest członkiem założycielem "Klastra Zielonych Technologii".


Koordynacja i organizacja szkoleń dla branży turystycznej w ramach projektu "Turystyka-wspólna sprawa"


W latach 2006-2007 zespół EKOTON we współpracy z DGA S.A. z sukcesem skoordynował w woj. podlaskim największy w Polsce program szkoleniowy EFS RZL o nazwie "Turystyka - wspólna sprawa".

Historyczny wynik realizacji szkoleń na poziomie przekraczającym 3100 uczestników branżowych - jest liczbą ok. 4-krotnie większą od dotychczas notowanych wskaźników.

W efekcie realizacji projektu, na terenie województwa podlaskiego powołano Grupy Partnerskie realizujące zagadnienia w ramach trójsektorowej współpracy sieciowej:
• „Augustowskie Noce i Dnie"
• „Bagna Biebrzańskie - to wciąga"
• „Gościnny Białystok"
• „Kanał Augustowski"
• „Kraina Krasnoludków"
• „Kraina Żubra - przeżuj to sam"
• „Puszcza Knyszyńska na styku kultur - Szlak Tatarski"
• „Opowieści z Narwi"
• „Suwalszczyzna - kraina jak baśń",
• „Ziemia Sejneńska zaprasza",
• „Turystyczny Białystok I, II"
• „Z biegiem czasu, z nurtem rzeki Bug"

Biuro Projektu „Turystyka - wspólna sprawa" w województwie podlaskim, prowadzone przez firmę EKOTON skoordynowało łącznie 3200 godzin szkoleń ze współpracy sieciowej i zarządzania kadrami w tym:
- 12 tematów, 102 szkolenia, 136 dni szkoleniowych, 1088 godzin szkoleń dotyczących rozwoju współpracy sieciowej
- 15 tematów, 81 szkoleń, 264 dni szkoleniowych, 2112 godzin szkoleń dotyczących zarządzania turystyką.

Ponadto firma EKOTON zorganizowała łącznie 784 godziny doradztwa w tym:
- 332 godziny doradztwa grupowego
- 452 godzin doradztwa indywidualnego

Spośród 784 godzin doradztwa firma EKOTON samodzielnie, w oparciu o własne zasoby kadrowe przeprowadziła 382 godziny doradztwa w tym:
- 162 godziny doradztwa grupowego
- 220 godzin doradztwa indywidualnego

Liczba zaproszonych trenerów - 72
Liczba przeprowadzonych konferencji - 5
Liczba uczestników konferencji - ponad 570

Skoordynowany budżet: ok 1,5 mln zł


Fotorelacja z realizacji projektuInne szkolenia:

  • Szkolenia dot. przepisów ochrony środowiska dla ubiegających się o uprawnienia budowlane – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Białystok.

 • Szkolenie w Gminie Gródek w ramach projektu "Poprawa życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez edukację ekologiczną"

 • Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Mieście Kolno.
 • Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Gminie Jedwabne. 
 • Szkolenia nt. problematyki postępowania z azbestem w Gminie Juchnowiec Kościelny. 

 • Wykłady na szkoleniu zawodowym pt.: "Pracownik biura podróży" skierowanym do bezrobotnych PUP w Bielsku Podlaskim, woj. Podlaskie, RCS. Sp. z o.o. PUP Bielsk Podlaski.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 2 serii wykładów szkoleniowych i moderowanie warsztatów z tworzenia produktów turystycznych w ramach projektu "Akademia Produktu Turystycznego”: 1) Standardy jakości, normy ISO i HACCP w turystyce 2) Zarządzanie informacją, Public Relations w turystyce, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 • Szkolenie na temat obecnych źródeł finansowania produktów turystycznych oraz nowych możliwości w świetle NPR 2007-2013, Łódzka Regionalna Organizacja Turystyczna.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie serii 12 konsultacji szkoleniowych z zakresu tworzenia produktów turystycznych w województwie podlaskim, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie:Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Samorząd Województwa Podlaskiego.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 2 serii wykładów szkoleniowych i moderowanie warsztatów z tworzenia produktów turystycznych w ramach projektu "Akademia Produktu Turystycznego”: 1) Produkt turystyczny 2) Finansowanie turystyki, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 • Szkolenie „Systemowe tworzenie produktów turystycznych w województwie podlaskim”, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

 • Przeprowadzenie wykładów w Sopocie, Warszawie i Krakowie, w ramach szkolenia na temat rozwoju i finansowania obszarów uzdrowisk polskich ”Uzdrowiska Wzrostu”, PART S.A. finansowanie:Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

 • Szkolenia z zakresu: Mechanizm „turystycznej” kreacji wzrostu gospodarczego kraju i regionu, Proces tworzenia zintegrowanego systemu produktów turystycznych w regionie, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

 • Przeprowadzenie 4 wykładów szkoleniowych z zakresu "Turystycznej aktywizacji regionów poprzez kreację i rozwój markowych produktów turystycznych" dla grupy z Ukrainy, ARES S.A. w ramach Inicjatywy Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej PAUCI.

 • Szkolenia z zakresu programowania i rozwoju produktu turystycznego w Pieszczanikach, Klient prywatny (woj. Podlaskie, gmina Gródek).

 • Tworzenie Polskiego Systemu Informacji Turystycznej na obszarze woj. Podlaskiego. Wdrażanie nowatorskiego systemu komputerowego ISIT. W tym organizacja szkolenia i konsultacji „matrycy” współpracy. Szkolenia z zakresu ISIT, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (kontrakt menadżerski).

 • Szkolenia z zakresu: koncepcji funkcjonowania systemu informacji turystycznej (wraz z zarządzaniem) dla liniowego produktu turystycznego „Via Baltica”, PART S.A.

 • Szkolenia kadry PTTK w obszarach wiejskich i chronionych województwa podlaskiego, PTTK.

 • Usługi doradcze: Współautor opracowania Markowy produkt turystyczny „EGO”, Konsultacje i prezentacje produktów turystycznych w zespołach problemowych w terenie (3 powiaty Ełk, Gołdap, Olecko i miejscowości gminne), PART S.A.

 • Usługi doradcze: Opracowanie poradnika pt.: „System ułatwień i wzorcowych rozwiązań dla rozwoju proekologicznej infrastruktury turystycznej w obszarach chronionych i ich otulinach”, PART S.A. (projekt na zlecenie MGPiPS).

 • Usługi organizacyjno-doradcze: Zarządzanie wdrożeniem II etapu projektu „Podlaski szlak bociani”, odpowiedzialny za konsultacje społeczne, wdrożenia oraz pozyskanie środków z Ministerstwa Gospodarki, 11 samorządów lokalnych, związku gminnego oraz Duńskiej Fundacji Ochrony Środowiska DANCEE, PART S.A.

 • Usługi doradcze: Nadzór wykonawczy i konsultacje terenowe II etapu wdrażania produktu turystycznego „Podlaski Szlak Bociani”, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP).

 • Cykl seminariów poświęconych kreacji i wdrażaniu markowego produktu turystycznego „Podlaski Szlak Bociani”, Szkolenia własne EKOTON

 • Kurs dla przedsiębiorców i samorządów „Marketing turystyczny w Regionie”, Polska Organizacja Turystyczna.