Rozwój rolnictwa

Doświadczenie w świadczeniu usług projektowo - doradczych
w zakresie rozwoju rolnictwa

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Ferma Drobiu Wiesław Żmiejko, Ruda, gm. Krypno
 2. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w miejscowości Tymianka, gm. Nurzec Stacja
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – Ferma Drobiu Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, PAMAL Sp. z o. o.
  Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu o obsadzie 22000 brojlera wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Hodowlanego w Kolnie, powiat kolneński, województwo podlaskie
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla przedsięwzięcia polegającego na chowie i hodowli trzody chlewnej w miejscowości Tymianka, gm. Nurzec Stacja
 5. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu pięciu kurników, każdy o powierzchni użytkowej 1800 m2, do hodowli drobiu (brojlera), zlokalizowanych na działkach nr 581, 582/1, 582/2 położonych w miejscowości Ostrówki, Gmina Wohyń, powiat radzyński, woj. lubelskie,
 6. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Fermy Drobiu Halasy o 2 budynki inwentarskie do hodowli brojlera o obsadzie 30 600 stanowisk każdy, zlokalizowane na działce numer 149/3 w miejscowości Zaścianki,
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Trzody Chlewnej w Worońcu, gmina Biała Podlaska, 
 8. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu Michał Kryczka, Wymysły, gm. Sabnie.
 9. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Gospodarstwo Rolne Michał Szaciło, Zdroje, gm. Czarna Białostocka,
 10. Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska rolniczego na działce oznaczonej nr geod. 671, położonej w Białowieży w obrębie Zastawa Krzyże, wraz z raportem NATURA 2000.
 11. Opracowanie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu pięciu kurników każdy na działkach nr geod. 581, 582/1, 582/2 w miejscowości Ostrówki, gmina Wohyń, województwo lubelskie.
 12. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC – FERMY TRZODY CHLEWNEJ Woroniec.
 13. Koordynacja tematu EKOTURYSTYKA w ramach Projektu Centrum Zielonych Technologii realizowanego w ramach Programu EQUAL z EFS, gdzie EKOTON był jednym z partnerów projektu.
 14. Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie Zielonych Płuc Polski. 
 15. Opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Michał Kryczka 08-331 Sabnie. 
 16. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla rozbudowanej Fermy Drobiu Halasy. 
 17. Opracowanie wniosku IPPC dla Fermy Drobiu w Rybołach.
 18. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC polegającej na hodowli drobiu - Ferma Drobiu Adam Smolańczuk, Runice 43, 17-312 Drohiczyn.
 19. Opracowanie aktualizacji wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę w miejscowości Górskie Ponikły Stok 50, Gmina Rutki, woj. podlaskie – EKO - STOK Sp. z o.o.
 20. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu suszarni ziaren słonecznika w budynku zlokalizowanym na działce nr 6060/2.
 21. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisk dla rozbudowy Fermy Drobiu Halasy o dwa kurniki na działce nr 149/3.
 22. Opracowanie „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gospodarstwa prowadzącego hodowlę drobiu i bydła na działkach nr 88/4, 82/5, 92 w miejscowości Trześcianka, Gmina Narew.
 23. Opracowanie Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC w PMB S.A., ul. Pozioma 2 w Białymstoku składającej się z: instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę oraz instalacji do produkcji produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton gotowych wyrobów na dobę.
 24. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji drobiarskiej - kur niosek w miejscowości Zgliczyn Glinki 59 Gospodarstwo Rolne Teresy i Stanisława Ząbkiewicz. 
 25. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji drobiarskiej - Ferma Drobiu w Narwi - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ‘ROLMAK’ w Makówce.
 26. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC polegającej na hodowli drobiu - Ferma Drobiu Mońki Daniel Biedrzycki.
 27. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę w miejscowości Górskie Ponikły Stok 50, Gmina Rutki, woj. Podlaskie dla EKO - STOK Sp. z o. o.
 28. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - Ferma Drobiu Kołodzież, Gmina Mońki, Daniel Biedrzycki.
 29. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej w Wytwórni Pasz i Mączek Mięsno-Kostnych Jan Laskowski w Nowej Wsi Ełckiej.
 30. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC - Ferma Drobiu M.M. Świerżewscy, gm. Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie.
 31. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji polegającej na hodowli trzody chlewnej na fermie w Szczytach Nowodworach.
 32. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera na Fermie Drobiu M.M. Świerżewscy, Piątnica.
 33. Opracowanie informacji o przedsięwzięciu dla projektowanej rozbudowy i modernizacji ubojni, M. Śliwowski, gmina Łapy.
 34. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera na Fermie Drobiu K. Poliński w Świerzbieniach, woj. podlaskie.
 35. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera, Ferma Drobiu Wojciech Wiliński Kolno, woj. podlaskie. 
 36. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli broilera w Gospodarstwie Rolnym Wojski, L. Prończuk, woj. podlaskie. 
 37. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji kur niosek w Gospodarstwie Rolnym A. Ząbkiewicz, Zgliczyn Glinki, woj. mazowieckie.
 38. Opracowanie dokumentu, pt.:" Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku magazynowego na kurnik do chowu gęsi w ilości 208 DJP, Gmina Gródek, woj. podlaskie.
 39. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wincencie J. Banaś, woj. podlaskie.
 40. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu w Wincencie J. Wilińska, woj. podlaskie.
 41. Opracowanie wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Drobiu J. Banaś w Kościerzynie, woj. pomorskie.
 42. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy chlewni w miejscowości Brzozowo Muzyły, Gmina Poświętne.
 43. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy chlewni w Dzierżkach, Gmina Poświętne.
 44. Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy obory (nowy budynek obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsady 241 DJP) wieś Kamińskie Wiktory.
 45. Udział w międzynarodowym projekcie „Lokale Agenda 21- Narew” dotyczącym wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na terenie gmin położonych w obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego.