Publikacje turystyczne:

Grzegorz Chocian, "Usługi ekoturystyczne w  obszarach wiejskich i przyrodniczo cennych". Modułowy poradnik szkoleniowy i wyniki badań projektu Centrum Zielonych technologii, komponent EKOTURYSTYKA, Wyd. EKOTON s.c., Białystok 2008

Grzegorz Chocian, "Podlaski Szlak Bociani" - narzędzie zrównoważonego rozwoju i promocji Podlasia w „Rozwój obszarów wiejskich i turystyka" red. S. Passaris, J. Sokolska, K. Vinaver, Tereny, Ludzie, Produkty, nr 2, Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem, Białystok-Paryż 2002. 40-41 ss.

Grzegorz Chocian, Szlak turystyczny może posiadać własną markę. Przykład "Podlaskiego Szlaku Bocianiego" w „Rozwój obszarów wiejskich i turystyka" red. S. Passaris, J. Sokolska, K. Vinaver, Tereny, Ludzie, Produkty, nr 2, Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Solidarność Francja Polska, Międzynarodowe Centrum Badań nad Środowiskiem i Rozwojem, Białystok-Paryż 2002. 125-130 ss.

Grzegorz Chocian - „Compilation of good practices in small ecotourism business". WTO/CTC Partnership Tourism Sectoral & Cross-Sectoral Partnerships, Wydawnictwo Światowej Organizacji Turystycznej, Madryt, luty 2003 r. 223-226 ss.

Program Tworzenia i Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego - Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Białystok 2005. 10-15 ss, 76-118 ss.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego, red. Marzena Wanagos - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Gdańsk 2004, 118-130 ss.