Udział EKOTON sp. z o.o. w charakterze prelegenta w II Kongresie Wodnym we Wrocławiu


W dniach 4-5 września 2023 r. Wrocław był gospodarzem debaty ekspertów podczas II Kongresu Wodnego organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: „Doświadczenia, wyzwania, rozwiązania – przyszłość gospodarki wodnej”. Kilkudziesięciu specjalistów ze świata nauki, biznesu i administracji spotkało się i wymieniało doświadczeniami oraz rekomendacjami na tematy związane z gospodarką wodną i planowaniem strategicznym.

Pierwszego dnia Kongresu, Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś wraz ze swoimi Zastępcami, podsumowali dotychczasową działalność Gospodarstwa i opowiedzieli o planach inwestycyjnych na kolejne lata. Następnie odbyły się dyskusje panelowe. Podczas panelu „Czy renaturyzacja jest odpowiedzią na zmiany klimatu?” eksperci wskazali, gdzie leży granica pomiędzy renaturyzacją a regulacją, a także przedstawiono dobre praktyki oraz pozytywne doświadczenia z działań prowadzonych przez Wody Polskie.

Z przyjemnością informujemy, że Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian uczestniczył w charakterze prelegenta w III panelu uznanym przez wielu uczestników za wyjątkowo interesujący pod nazwą: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”

https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny-prelegenci

Tego dnia pierwszy raz w trakcie wystąpień prelegentów Prezes EKOTON sp. z o.o.  zebrał burzliwe oklaski wskazując na mechanizmy i cele blokowania inwestycji pod pretekstem ochrony środowiska. Pomogły w tym jednoznaczne dane Wiceprezes EKOTON sp. z o.o. dr inż. Beaty Gładkowskiej-Chocian, która w obronionym w 2022 roku doktoracie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła opłakane skutki ekonomiczne aktualnie obowiązujących procedur w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

 Panel „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?” obfitował też w zagadnienia dotyczące  zastosowania nowych technologii w budownictwie hydrotechnicznym, proekologicznego podejścia do budownictwa wodnego oraz środowiskowych i społecznych funkcji infrastruktury hydrotechnicznej.

Następnie dyskutowano o „Gospodarce wodno-ściekowej: wczoraj, dziś i jutro”.

Drugiego dnia kongresu odbył się panel „Bez wody nie ma życia: holistyczne spojrzenie na korzystanie z wód”, w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej i zdolności spełniania jej celów czy „Środowiskowego, społecznego i gospodarczego użytkowania obiektów gospodarki wodnej”.

Więcej o II Kongresie Wodnym we Wrocławiu znajduje się w linku do wydarzenia na stronie organizatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny

Link wideo do całego wydarzenia:

https://www.youtube.com/live/FVrquWs4kOY?si=39osX0B7rikh5sOI
Aktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies