Szkolenia

Turystyka


 • Organizacja turystyki w Polsce i regionie
 • Rola lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych w rozwoju gospodarczym
 • Zagospodarowanie turystyczne gminy
 • Strategia rozwoju turystyki w kształtowaniu rozwoju gospodarczego
 • Strategia rozwoju turystyki w obszarach chronionych
 • Produkt turystyczny
 • Innowacyjność w turystyce
 • Tworzenie miejsc pracy w turystyce na obszarach wiejskich
 • Zasady rozwoju turystyki zrównoważonej
 • Program Autorski stworzony w ramach IW EQUAL
 • Kształcenie w zakresie zawodu Organizator obsługi turystycznej - Usługi ekoturystyczne, zgodnie z wytycznymi Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy (2004 r.)
 • Organizator obsługi turystycznej –  kod Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS - 341401
 • Rozwój EKOTURYSTYKI w obszarach wiejskich i przyrodniczo cennych
 • Mechanizm "turystycznej" kreacji wzrostu gospodarczego kraju i regionu.
 • Promocja turystyki w samorządach lokalnych
 • Tworzenie produktów turystycznych (wykłady, konsultacje, seminaria, prezentacje branżowe, wyjazdy studyjne terenowe).
 • Promocja produktów turystycznych, wykład i warsztat
 • Marka w turystyce
 • Turystyka aktywna i alternatywna.
 • Metody techniki obsługi ruchu turystycznego
 • Zagospodarowanie turystyczne

Ochrona środowiska

 • Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i problematyka postępowania
  z azbestem
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Audyt ekologiczny przedsiębiorstwa
 • Plany i programy gospodarki odpadami
 • Oceny oddziaływania na środowisko oraz raporty Natura 2000, Pozwolenia IPPC

Fundusze pomocowe

 • Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
 • Krajowe źródła wsparcia przedsięwzięć
 • Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
 • „Miejsca turystyki w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 -2013”. Wykłady, konsultacje, seminaria, prezentacje branżowe.
 • Źródła finansowania programów i inwestycji turystycznych
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Inne

 • Normy i standardy jakości ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, HACCP, EMAS,
 • Metody i techniki przeciwdziałania praktykom pobierania „ekoharaczy” podczas realizacji inwestycji drogowych i przemysłowych (dla kadry menadżerskiej)
 • Protokół dyplomatyczny i Public Relations
 • Techniki kulinarne
 • Obsługa kelnerska
 • Kurs barmański
 • Sztuka cateringu
 • Podstawowa pomoc medyczna
 • Opiekun dzieci- sztuka animacji najmłodszych
 • Opiekun osób starszych z kursem masażu