Fundusze Unijne

Usługi w zakresie finansów

  • tworzenie biznes planów
  • wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych sytuacji przedsiębiorstwa
  • doradztwo w zakresie organizacji i określenia struktury finansowania przedsiębiorstwa
  • doradztwo z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa i pozyskiwania środków na rynku kapitałowym
  • zabezpieczanie ryzyka kursowego
  • pomoc w korzystaniu z instrumentów rynku kapitałowego
  • sporządzanie studiów wykonalności