Informacje kontaktowe

Ekoton Sp. z o. o.

ul. Włókiennicza 7A lok. 14U
15-464 Białystok

dr Grzegorz Chocian
Prezes Zarządu

dr inż. Beata Gładkowska-Chocian
Wiceprezes Zarządu

Biuro

tel./fax:   (+48) 85 744 67 95
e-mail: biuro@ekoton.pl

 

Ochrona środowiska

dr inż. Beata Gładkowska-Chocian ekspert ds. OŚ
Wice-prezes zarządu
tel.   (+48) 85 744 56 65  
skype: beata_ekoton
e-mail: beata@ekoton.pl

mgr inż. Agnieszka Łuniewska
Specjalista ds. inżynierii i ochrony środowiska
Tel. (+48) 85 744 67 95
skype: srodowisko3_ekoton
e-mail: srodowisko3@ekoton.pl


Programowanie i rozwój

dr Grzegorz Chocian
Prezes Zarządu
tel.    (+48) 85 744  67 95  
skype: grzegorz_ekoton
e-mail: grzegorz@ekoton.pl


Wyświetl mapę