Firma EKOTON jest oficjalnym partnerem i przedstawicielem handlowym giełdowej spółki ATON-HT S.A. z Wrocławia.  Firma ATON-HT S.A. dysponuje innowacyjną technologią utylizacji odpadów niebezpiecznych w skoncentrowanym polu mikrofalowym (Technologia MTT - Microwave Thermal Treatment Technology). Zakres jej zastosowań obejmuje m.in.:

  • odpady zawierające azbest,
  • odpady przemysłowe zawierające cenne składniki, które można odzyskać np. tlenek aluminium, tlenek cynku i in.,
  • odpady przemysłu mięsnego,
  • osady ściekowe,
  • fosfogipsy,
  • niebezpieczne odpady medyczne (krew, środki opatrunkowe, odpady pooperacyjne, strzykawki itp.),
  • odpady z laboratoriów badawczych,
  • odpady z zakłądów weterynaryjnych,
  • przeterminowane lekarstwa,
  • odpady z tworzyw sztucznych i opony (prioliza z odzyskiem cennych składników, np. parafiny),
  • wszelkie inne odpady, które należy utylizować poprzez obróbkę termiczną w temperaturze do ok. 1500 stopni C.

 

Zgłoś zainteresowanie urządzeniem MTT


Wypełnij
formularz konsultacyjny on-line

lub pobierz formularz Word,
wypełnij i odeślij na adres e-mail: grzegorz@ekoton.pl
lub faxem na nr. 0 85 744 67 95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOTON liderem zagadnień azbestowych w regionie

UWAGA – AZBEST! Ogłoszenie wyników konkursu na wykonawców zadań w 2008 r.

Komisja Konkursowa oceniła oferty złożone w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w dniu 12 czerwca 2008 r. ogłoszenie o konkursowym trybie wyboru ofert na realizację w 2008 roku zadań wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” i wybrała firmę EKOTON do realizacji działań informacyjno-popularyzacyjnych. 
Więcej na ten temat

Relacja z konferencji poświęconych tematyce azbestowej "AZBEST ZABIJA, ALE NIE KAŻDEGO" (więcej na temat konferencji)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 maja 2002 r., na każdą gminę został nałożony obowiązek wykonania “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.” Zgodnie z rozporządzeniem wyroby zawierające azbest muszą zniknąć z terenu naszego kraju do 2032 roku.

Twój Eko-Partner

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu “Planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania azbestu” dla gmin. Przygotowaliśmy jeden z pierwszych programów dotyczących usuwania azbestu z terenu Polski. Realizując program usuwania azbestu, bazujemy na sprawdzonej, autorskiej metodologii, która gwarantuje pozyskanie rzetelnej wiedzy na temat występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Opracowanie składa się z trzech części: inwentaryzacji azbestu na terenie gminy, analizy wyników, opracowania planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Program opracowany przez naszą firmę krok po kroku porządkuje zagadnienia związane z usuwaniem tego niebezpiecznego materiału oraz obejmuje pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rzecz usuwania azbestu.

Doświadczenie

W chwili obecnej jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada doświadczenie w opracowaniu strategicznych dokumentów dotyczących usuwania azbestu z terenów gmin i powiatów. W 2006 roku opracowaliśmy dla Miasta Białystok “Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku na lata 2006 - 2032”. Jesteśmy również autorami planów i programów gospodarki odpadami dla obszarów gmin i powiatów, w tym dotyczących usuwania odpadów niebezpiecznych. Dzięki współpracy z firmami budowlanymi zapewniamy możliwość faktycznego usunięcia wyrobów azbestowych z terenów Państwa gminy. Nasza firma posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia.

Zapraszamy do współpracy

Decydując się na współpracę z naszą firmą, macie Państwo pewność, że zainwestowane środki przeznaczone na program usuwania azbestu, zaprocentują w postaci inwestycji w kadry oraz poprawy wizerunku Państwa gminy.

Złóż zapytanie
Pobierz Ofertę


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na szkolenia z zakresu bezpiecznego demontażu azbestu

W związku z rozpoczęciem egzekwowania ustawy z 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, w tym wymogu ich bezpiecznego demontażu, i usuwania wyrobów zawierających azbest, pojawia się potrzeba przeszkolenia pracowników z tego zakresu. Dane „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 14 V 2002 roku", wskazują na obecność 15,5 mln ton azbestu i dotychczasowe usunięcie jedynie 6,5 %.

Jak wynika z badań PIP przeprowadzonych w 2007 roku w 164 firmach usuwających azbest, w co piątym zakładzie pracownicy nie zostali poddani żadnemu szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu. To pociąga za sobą zwiększone ryzyko zawodowe. Z Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wynika, że w latach 1995-2005 wzrosła 5-krotnie zachorowalność na międzybłoniaka (efekt azbestozy) i 2-krotnie na pylicę. Szkolenia dotyczące bezpiecznej pracy z azbestem to coś więcej niż zwykłe nabywanie nowych umiejętności. W przypadku pracy z azbestem ryzyku poddawane jest zdrowie i życie pracowników, i osób postronnych. Pracodawca, dzięki przeszkoleniu swoich pracowników posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu, co w konsekwencji wpływa również na obniżenie ryzyka wystąpienia odłożonych w czasie, długofalowych konsekwencji oddziaływania azbestu na zdrowie pracowników.

Szkolenia organizowane przez firmę EKOTON z zakresu bezpiecznego usuwania azbestu trwają 3 dni (24 godz) i zakończone są krótkim testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestników. Prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (odpylaczy, filtrów, kombinezonów, wentylatorów, mikroskopów, komór podciśnieniowych) przez wysokiej klasy specjalistów pochodzących ze Skandynawii i innych krajów "starej Unii". Zajęcia prowadzone są
w języku polskim, lub tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe są dostępne w języku polskim. Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowym - już od 1000 zł !!!

Fotorelacja z przebiegu szkoleń azbestowych

Przygotowania do zajęć praktycznych

Analiza próbek azbestu

Przygotowanie kombinezonów ochronnych

Sprawdzenie szczelności kombinezonów

Kompletny strój ochronny

Prace montażowe w zaaranżowanym pomieszczeniu ciśnieniowym

Urządzenie do kontroli strumienia zanieczyszczonego powietrza z ultrafiltrami
W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, możliwe jest otrzymanie dotacji do 85% wartości szkolenia.

ZAPRASZAMY NA PROFESJONALNE SZKOLENIA Z ZAKRESU
BEZPIECZNEGO USUWANIA AZBESTU

W związku z realizacją przez firmę EKOTON, programu azbestowego, w tym organizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie bezpiecznego demontażu wyrobów zawierających azbest, chcemy poznać Państwa opinię na temat czasu, miejsca oraz poziomu akceptowalnych kosztów szkolenia.

Ankieta nie stanowi zobowiązania do udziału w szkoleniu !!!